آیا لیزر موهای زائد سرطان زاست؟
آیا لیزر موهای زائد سرطان زاست؟
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
آبله مرغان
آبله مرغان (واریسلا)
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
لیزر بیکینی
 

خط بیکینی

بیکینی چیست

Bikini Area

 

ناحیه بیکینی

نام ناحیه بیکینی و لیزر ناحیه بیکینی از اسم نوعی لباس شنای دو تکه با عنوان مایوی بیکینی (Bikini) گرفته شده است.

منظور از این واژه در لیزر موهای زائد، لیزر ناحیه تناسلی است. در متون مربوط به پزشکی یا لیزر که در فضای عمومی منتشر میشود معمولا از این واژه که به شکلی ادبیات پوشیده و محترمانه تری دارد استفاده میگردد.

لیزر بیکینی

لیزر ناحیه بیکینی شامل موهای مثلث عانه و اطراف ناحیه تناسلی است.

خط بیکینی چیست؟

منظور از لیزر خط بیکینی، موهای طرفین ناحیه ای است که توسط مایوی بیکینی پوشیده میشود و اندکی از کناره های ران را هم شامل میشود. گاهی به این کار پاکسازی کناره ها هم اطلاق می شود.

خط بیکینی

خط بیکینی

بیکینی کامل یا افزایش یافته

ناحیه بیکینی به همراه خط بیکینی وکناره ران بعلاوه وسط پا و خط وسط باسن است که اکثر افراد متقاضی انجام لیزر این مجموعه هستند.

بیکینی کامل یا افزایش یافته

بیکینی کامل یا افزایش یافته